Systemy i technologie


Sterownik adaptacyjny eCoal.pl

eCoal.pl jest sterownikiem przeznaczonym do regulacji pracy kotłów wodnych na paliwo stałe, powstałym w wyniku współpracy jednostki naukowo badawczej - Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, oraz firmy zaawansowanej automatyki i informatyki przemysłowej - Elektro-System s.c.

eCoal.pl jest sterownikiem adaptacyjnym – sterowanie polega na ciągłej pracy dwóch regulatorów – jednego dostosowującego ilość podawanego paliwa do zapotrzebowanej mocy oraz drugiego dostarczającego ilość powietrza w sposób zapewniający optymalne spalanie dostarczanego paliwa.

Sterownik spełnia dwie podstawowe funkcje:

  • Steruje procesem spalania przez odpowiedni dobór proporcji paliwa i powietrza w celu uzyskania optymalnego spalania.
  • Reguluje temperaturę wody wypływającej z kotła w sposób zapewniający wymaganą przez użytkownika temperaturę w pomieszczeniach

Istota innowacyjności sterownika
Sterownik dobiera optymalną ilość powietrza potrzebną do spalania paliwa na podstawie analizy pomiarów temperatury spalin. Parametry spalania dobierane są automatycznie bez żadnych działań serwisowych, czy obsługowych.

W celu przejścia na stronę www.eCoal.pl proszę kliknąć na logo:

© Copyrights 2008 - 2024 Elektro-System